O'ZB | QQR | РУС
Ma'rt jigitti eger su'yse elatı, Ku'nnen ku'nge artar onın' quwatı... Berdaq
Bas Bo'lim
 

Ten'iz teren'inde jatqan ga'whar tas,

Ju'zege shıqsa o'z qa'dırın tabar,

İjadker halıqlarmız, zamang'a ug'ras

Jan'asha islewge janımız qumar...

Jolmurza Aymurzaev
Qaraqalpaqstan xalıq shayırı

İbrayım Yusupov - jan'a zaman kishisi qaraqalpaq halqinin' ja'na bir ja'miyetlik ko'terinki da'wirindegi shayir ko'rkem so'z sheberi, alima ziyalisi.

İbrayım Yusupov poeziyasinda intellektual kamalat tapqan shayir sipatinda ko'zge tu'sedi. İbrayım Yusupov Berdaq shayir tuwilg'annan son' ju'z jildan kiyin du'nyag'a keldi. Berdaq o'zinin' ataqli bir qosig'inda:

Jigit bolsan' arislanday tuwilg'an.
Udayina xizmet etkil xaliq ushin..

İbrayım Yusupov bir jag'inan alg'anda sawlatli shayir bolip tabiladi. Qolinda onin' shayirlig'i u'lken ustazlar ruxinin' bolg'aninan suwsinlag'an la'zzetli shayir.

İbrayım Yusupov o'z qosiqlarin qirqinshi jillardin' aqirina taman ja'riyalaw baslaydi. Onin' ati tez tan'ildi.

İbrayım Yusupov eldin' muhabbatin ha'r qa'deminde, ha'r qosigi shiqqanda sezip turdi. Bul og'an zor ilham bag'ishladi, qa'lemi o'tkirlestirdi. İbrayım Yusupov o'z xalqinin' za'berdes shayiri bo'lg'ani berli poeziya bostanina qanshadan-qansha sarg'aymas solmas daraqlar ko'tertip atir.

İbrayım Yusupov poeziya darag'in jan'a zamanlar samali shayqap, insan qa'lbin oy-a'rmanin jan'asha jirlawshi ja'ha'n sivilizatsiyasi bulaqlarinnan suw iship, o'z tuwg'an topirag'ina teren' tamir urg'an, yoshli ha'm zawiqli qosiq.

Ol qaraqalpaq halqinin' milliy o'zgeshelikleri menen belgilerin, onin' ruwxin, du'nyag'a ko'zqarastag'i o'zine ta'n jaqlarin sonday teren' ha'm go'zzal qilip su'wretleydi, na'tiyjede bul su'wretlewler tar, sheklengen shen'berden shig'ip, uliwma adamgershilik ha'diyselerinin' ajiralmas bir bo'legi kibi an'lanadi, Sol ma'nide onin' shayirliq du'nyasin qaraqalpaqtin' ja'ha'ng'a, ja'ha'nnin' qaraqalpaqqa qaratilg'an tiniq aynasi dew mu'mkin.

İbrayım Yusupov qosiqlarinin' ruwxiy tamirlari tuwilg'an jerge qanshelli teren' ketkenligi ha'm bul janirlar ne menen iqlanip atirg'ani ku'ta' tawip aytilg'an so'zlerden ko'rinip turipti.

İbrayım Yusupov - filosov shayir ol o'tkendegi dana shayirlarday hikmetli so'zi bar ha'm sonday so'z tawip aytiwg'a ba'rxama o'zin shaylap turadi. İbrayım Yusupov talantinin' o'tkir qirlarinin' biri de usi danaliq.

Onda danaliq suliwliq penen qosilip ketken. Talanttin' siyrek ha'm ju'da' qimbatli qa'siyeti onin' qosiqlarin basqa haliqlar, sonnan o'zbek halqimiz ushin da su'ykimli qilasi.

İbrayım Yusupov zaman talabin juda' na'zik ha'm oni a'z o'mirinin' ha'r bir ma'yiritinde ko'n'line tu'ygen shayir.Haliq ju'reginin' teren' tamirlari shayir İbrayım Yusupovtin' jalinli qosiq qatarlarina tutasip jatir. Bul demek - baxitl qosiq!

Ibrahim G'afurov
O'zbekstan Respublikasi
Ma'mleketlik siylig'inin laureati


 
Izle: ibroyimyusupov.narod.ru
Narod.Ru
Yandex
Сайт управляется системой uCoz