O'ZB | QQR | РУС
Ma'rt jigitti eger su'yse elatı, Ku'nnen ku'nge artar onın' quwatı... Berdaq
Lirika

"Ana"

Sel burshaqtan qorg'ap o'z palapanin',

Kekimek qus o'lipti shiqpay uyadan.

Iske asqan a'rmanin'man, anajan.

Jaralg'ansan' meni jaratiw ushin,

Du'nyag'a tirishilik taratiw ushin,

Men dep uyqi ko'rmey tan' atiw ushin

Du'nyag'a kelgensen o'zin, anajan.

Aq su'tin'di qaristirp qanin'a,

Ha'wletip ko'terdin' alaqanin'a,

Aqsham aq besikti qoyip janin'a,

Tu'n uyqin'di to'rt bo'lgensen' anajan.

Sen miywali daraq, mendur jemisin',

Boylarin'di ko'rsen' piter kemisin,

Ha'r bir alg'an g'a'niybetli dem ushin

Ma'n'gi minnetdarman sag'an, anajan.

1962-jil

"Watan"

Sen a'wele shayqatildin' tal shaqasinda,

Men o'rmelep barip sordim palin'di senin'.

Qabig'in'nan sirnay sog'ip shertken wag'imda

Sada sestin' bayanldi janimdi menin'.

"Men senin' bir nart shibig'in', jasaw joq sensiz"

Dep bezildep suw boyinda juwirdi sirnay.

"Duris" dedi dawisi menen jin'ishke min'siz

Perzentine uya toqip turg'an qurqultay.

"Quday ma ya qurqultay ma, kim sheber eken?

"Jarqiliq-ay"! - dedi anam uyag'a kelip.

Sonda anamnin' miyrim toli nurli ju'zinen

Tun'g'ish iret tanig'anman men seni ko'rip.

Onnan keyin shiq maling'an tan'da aldimda

Jon'ishqaliq sen sap-sari gu'l bolip pittin'.

U'zip alip, tu'p jag'inan awzima saldim da,

Al sen sonda qozi bolip shaptin' tompan'lap

1963-jil,Iyul. No'kis

"Kewil kewilden suw isher"

Da'ryar ten'izge ashiq,

Asig'ar ma'wjirip tasip,

Jollar jollarg'a ulasip,

Kewil kewilden suw isher.

Dosliq, izzet - ulli da'wlet,

Jan azig'i - jaqsi sa'wbet,

Sho'lge - ba'ha'r, gu'lge na'wbet,

Kewil kewilden suw isher.

Aspang'an ser salip baqsan',

Ju'ldizlar so'yleser aqsham.

O'zin' bulaq bolip aqsan',

Kewil kewilden suw isher.

Serle, ha'y insan balasi!

Jamandur kewil alasi,

Adam adamnin' quyashi,

Kewil kewilden suw isher.

1968-jil

"Ana tilime"

Jiraw seni ba'ygi atinday baplag'an,

Sheshenler dawda shin'lap seni taplag'an.

Alpamislar uran' etip urista,

Berdaq seni qural etip saplag'an.

Baytereksen' o'sken go'ne tamirdan,

Dilwarlig'in' qil suwirg'an qamirdan.

Qaraqalpaqtin' kewil qusi sayrasa,

So'z qiysini g'a'ziynen'nen tabilg'an.

Naqillarin', shag'ip ko'rsem, mag'izdan,

Juwabiysan' zeyin suwin ag'izg'an.

Atam sag'an azamatliq jan berip,

Anam sag'an miyrim su'tin' tamizg'an.

Ana tilim, sen - basqadan ayirmam,

Sen turg'anda men de a'dewir shayirman,

Sonsha qatal su'rginlerde jog'almay,

Bul ku'nlerge jetkenin'e qayilman.

1970 jil,20-Sentyabr.

"Tashkentli shayir doslarima"

Janlarimiz jaqin, kewlimiz irza,

Ko'zdin' qarashig'in girbin' shalmag'ay.

Tashkentke tabani tiyse Jolmirza,

Taptirmas gu'l ishine tu'sken almaday.

Birew aytti: "Aybek penen azanda

Soyuzdan qaydadur kettiler" dedi.

Birew aytti: Jan'a Mirtemir damla

Ekewi jasirinip o'ttiler" dedi.

Yashen Tashkent pe, bir jaqqa ketken.

Joqlawin' asirip endi ag'amnin',

Ketip baratirsam, shayxana betten

Ku'lkisin esittim G'afur G'ulamnin'.

Da'wirimizdin' ba'lent min'berlerinen

Siz yoshlanip qosiq oqip turg'anda,

Zor lapizli o'zbek qosig'i menen

Ba'rha maqtanaman quwanipsonda

Zulfiya oqisa o'z qosiqlarin,

Pu'tkil ruwxim menen oni tin'layman.

Ha'mde azat shig'is hayallarinin'

Go'zzallig'in, nazikligin an'layman.

1975-jil.

"O'zbekstan"

Sa'yir etip men sa'ha'r waqta,

Kirdim bir a'jayip bag'qa.

Japiraq jamilip awlaqta,

Bu'lbillerge sir sirlastim,

Samal menen sibirlastim.

Bu'lbil aytar: - usi bostan

Meni tartti ozal bastan.

Sol ushinda bir tinbastan

Sayray-sayray esim keter,

Ha'wes artar onnan beter.

Samal aytar: - men sahradan

Uyitqip shawip kelsem mudam,

Bul bostan naz etip mag'an,

Juwasitip alar janim,

Sa'wir bolar boran'larim.

Gu'l ju'zinde shiq malinar,

Alma ag'ashtin' zari bar :

"U'z miywamdi !" - dep jalinar,

Miywamdi u'z - deydi - menin' ".

1964-jil, Sentyabr

 
Izle: ibroyimyusupov.narod.ru
Narod.Ru
Yandex
Сайт управляется системой uCoz